பெண்கள்

இறைவனின் திருப்பெயரால்.. 

அஸ்ஸலாமு அலைக்கும், 

எதிர்க்குரலில் வெளிவந்துள்ள பெண்கள் குறித்த பதிவுகள் இந்த பகுதியில் தொகுத்தளிக்கப்படும்.

1. ஏன் இஸ்லாம்? --- ஆமினா அசில்மி

வஸ்ஸலாம்,

உங்கள் சகோதரன்,
ஆஷிக் அஹ்மத் அ