சமீபத்தில் படித்தவை

அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் (வரஹ்)...

நான் சமீபத்தில் படித்த, உபயோகமாக இருந்த பதிவுகள் மற்றவர்களுக்கும் உபயோகப்படலாம் என்ற எண்ணத்தில் இங்கு பதியப்படுகின்றன. (கீழ்க்காணும் பதிவுகளின் மேல் சுட்டுங்கள்)


கத்தரிக்காய், தக்காளியில் அல்லாஹ்வின் பெயரா?? - சகோதரர் வலையுகம் ஹைதர் அலி.


நன்றி, 

உங்கள் சகோதரன்,
ஆஷிக் அஹ்மத் அ