எதிர்க்குரல் நூல்கள்

 

  துவரை வெளிவந்துள்ள எதிர்க்குரல் நூல்களை, புத்தக வடிவிலோ அல்லது PDF-ஆகவோ  பெறுவதற்கான வழி முறைகள்  இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 


1. எதிர்க்குரல்: பரிணாமம் vs அறிவியல் (புதிது)


* அமேசானில் பெற:
 https://amzn.to/3dakpOb. விலை ரூ.100 + கூரியர் செலவுகள்

 * என்னிடமிருந்து பெற:  இமெயில் (aashiq.ahamed.14@gmail.com) அல்லது Whatsapp (+919159550721). விலை ரூ.100 + கூரியர் செலவுகள்.  

* கிண்டில் (Amazon Kindle) பதிப்பை பெற: https://amzn.to/3lCg09B. விலை ரூ.70

* PDF ஆக பதிவிறக்கம் செய்ய: Download 

* இலங்கையில் பெற: WhatsApp +94 77 444 3232. இலங்கை மதிப்பில் 250 ரூபாய் + அனுப்பும் செலவுகள்.


2. எதிர்க்குரல்: இஸ்லாமோபோபியா vs இஸ்லாமிய பதிவர்கள் 

 * என்னிடமிருந்து பெற:  இமெயில் (aashiq.ahamed.14@gmail.com) அல்லது Whatsapp (+919159550721). விலை ரூ.50 + கூரியர் செலவுகள்.  

* PDF ஆக பதிவிறக்கம் செய்ய: Download    
No comments:

Post a Comment

No comments:

Post a Comment