Saturday, May 1, 2010

பரிணாமவியல் உண்மையென்றால் அறிவியலாளர்களிடம் ஏன் இவ்வளவு கருத்து வேறுபாடுகள்?

அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மதுல்லாஹி வ பர காத்துஹு...


உங்கள் அனைவர் மீதும் எல்லாம் வல்ல இறைவனின் சாந்தியும் சமாதானமும் நிலவுவதாக...ஆமின்..

பரிணாம வளர்ச்சி கோட்பாடு முன்வைக்கப்பட்ட காலத்திலிருந்தே அது மிகப் பெரிய சர்ச்சையை உருவாக்கி வந்திருக்கிறது.

கடவுள் தான் அனைத்து உயிரினங்களையும் படைத்தார் என்று கூறுபவர்கள் முன் வைக்கும் வாதங்களுக்கு சரியான பதிலை, பரிணாமவியலை ஆதரிக்கும் அறிவியலாளர்கள் எடுத்து வைக்கவில்லை என்பது, இது ஏற்றுக்கொள்ளப் படாததற்கு ஒரு காரணம்.

மற்றொரு காரணம், இது சம்பந்தமாக அறிவியலாளர்களிடம் ஒருமித்த கருத்து இல்லை என்பது.

சென்ற ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம், பிரிட்டனின் பிரபல தினசரியான "தி டெய்லி டெலிகிராப்" ஒரு சுவாரசியமான கட்டுரையை தன் இணைய தளத்தில் வெளியிட்டிருந்தது.

பரிணாமவியலை ஆதரிப்பவர்கள், தாங்கள் அதை ஆதரிப்பதற்கு மிக முக்கிய ஐந்து காரணங்களாக என்ன சொல்கிறார்கள்?, அது போல, பரிணாமவியலை எதிர்ப்பவர்கள் தாங்கள் அதை எதிர்ப்பதற்கு என்ன காரணங்களை சொல்லுகிறார்கள் என்று அந்த கட்டுரையில் பட்டியலிட்டு இருந்தார்கள்.பரிணாமவியலை எதிர்ப்பவர்கள், அதனை எதிர்ப்பதற்கு முக்கிய காரணங்களில் முதன்மையானது என்று சொல்லி, அவர்கள் கூறியிருந்த தகவல் என்னை கவனிக்க வைத்தது. 

"பரிணாமத்திற்கு ஒரு ஆதாரமும் இல்லை, அப்படி அது நடந்திருந்தால் நமக்கு நிறைய உயிரினப்படிவங்கள் (Transitional Fossils) கிடைத்திருக்கும். ஆனால் இது வரை ஒன்று கூட கிடைக்கவில்லை.
அதாவது, அறிவியலாளர்களால், இதுவரை கிடைத்த உயிரினப்படிவங்களை வைத்து, மீன்கள் நிலநீர்வாழ் உயிரினங்ளாக மாறின; அல்லது அந்த நிலநீர்வாழ் உயிரினங்கள், ஊரும் பிராணிகளாக மாறின; அல்லது அந்த ஊரும் பிராணிகள், பறவைகளாகவும் பாலூட்டிகளாகவும் மாறின என்று நிரூபிக்க முடியாது" --- British Daily "THE DAILY TELEGRAPH", dated 9th Sep, 2009.
"There is no evidence that evolution has occurred because no transitional forms exist in fossils i.e. scientists cannot prove with fossils that fish evolved into amphibians or that amphibians evolved into reptiles, or that reptiles evolved into birds and mammals " --- British Daily "THE DAILY TELEGRAPH", dated 9th Sep, 2009.இதை குறிப்பிட்டுவிட்டு அவர்கள் சொன்ன தகவல் தான் முக்கியமானது, 

"இது போன்று ஆதாரங்கள் இல்லையென்பதால் தான், ஆச்சர்யமளிக்கும் வகையில், தற்காலத்திய அறிவியலாளர்களில் குறிப்பிடதக்கவர்கள் "படைப்பு கோட்பாடை (Creation Theory)" நம்புகின்றனர்" 
"Perhaps becuase of this a surprising number of contemporary scientists support the Creation theory "
என்று கூறி அந்த அறிவியலாளர்கள் யார், யார் என்பதற்கு ஒரு சுட்டியை கொடுத்திருந்தனர். 

அந்த அறிவியலாளர்களில் மிக அதிகமானோர்,  
 • Biology, 
 • Molecular Biology, 
 • Microbiology, 
 • Bio-chemistry, 
 • Organic Chemistry, 
 • Genetics, 
 • Archaelogy and Palaeontology, or 
 • Reproductive Physiology
என்று பரிணாமவியல் சார்ந்த துறைகளில் தனித்துவம் (Specialist) பெற்றவர்கள். 

அவர்களின் பட்டியல் இதோ,        
 1. Dr. Paul Ackerman, Psychologist
 2. Dr. E. Theo Agard, Medical Physics
 3. Dr. James Allan, Geneticist
 4. Dr. Steve Austin, Geologist
 5. Dr. S.E. Aw, Biochemist
 6. Dr. Thomas Barnes, Physicist
 7. Dr. Geoff Barnard, Immunologist
 8. Dr. Don, Batten, B.Sc.Agr. (Hons 1), Ph.D.,--Plant Physiology, Expert in environmental adaptation of tropical fruit
 9. Dr. Donald Baumann, Solid State Physics, Professor of Biology and Chemistry, Cedarville University
 10. Dr. John Baumgardner, Electrical Engineering, Space Physicist, Geophysicist, expert in supercomputer modeling of plate tectonics
 11. Dr. Jerry Bergman, Psychologist
 12. Dr. Kimberly Berrine, Microbiology & Immunology
 13. Prof. Vladimir Betina, Microbiology, Biochemistry & Biology
 14. Dr. Raymond G. Bohlin, Biologist
 15. Dr. Andrew Bosanquet, Biology, Microbiology
 16. Edward A. Boudreaux, Theoretical Chemistry
 17. Dr. David Boylan, Chemical Engineer
 18. Prof. Stuart Burgess, Engineering and Biomimetics, Professor of Design & Nature, Head of Department of Mechanical Engineering, University of Bristol (UK)
 19. Prof. Linn E. Carothers, Associate Professor of Statistics
 20. Dr. Robert W. Carter, PhD Marine Biology
 21. Dr. David Catchpoole, Plant Physiologist
 22. Prof. Sung-Do Cha, Physics
 23. Dr. Eugene F. Chaffin, Professor of Physics
 24. Dr. Choong-Kuk Chang, Genetic Engineering
 25. Prof. Jeun-Sik Chang, Aeronautical Engineering
 26. Dr. Donald Chittick, Physical Chemist
 27. Prof. Chung-Il Cho, Biology Education
 28. Dr. John M. Cimbala, Mechanical Engineering
 29. Dr. Harold Coffin, Palaeontologist
 30. Dr. Bob Compton, DVM
 31. Dr. Ken Cumming, Biologist
 32. Dr. Jack W. Cuozzo, Dentist
 33. Dr. William M. Curtis, III, Th.D., Th.M., M.S. Aeronautics & Nuclear Physics
 34. Dr. Malcolm Cutchins, Aerospace Engineering
 35. Dr. Lionel Dahmer, Analytical Chemist
 36. Dr. Raymond V., M.D. Damadian, Pioneer of magnetic resonance imaging
 37. Dr. Chris Darnbrough, Biochemist
 38. Dr. Nancy M. Darrall, Botany
 39. Dr. Bryan Dawson, Mathematics
 40. Dr. Douglas Dean, Biological Chemistry
 41. Prof. Stephen W. Deckard, Assistant Professor of Education
 42. Dr. David A. DeWitt, Biology, Biochemistry, Neuroscience
 43. Dr. Don DeYoung, Astronomy, atmospheric physics, M.Div
 44. Dr. David Down, Field Archaeologist
 45. Dr. Geoff Downes, Plant Physiologist
 46. Dr. Ted Driggers, Operations research
 47. Robert H. Eckel, Medical Research
 48. Dr. André Eggen, Geneticist
 49. Dr. Leroy Eimers, Atmospheric Science, Professor of Physics and Mathematics, Cedarville University
 50. Dudley Eirich, Ph.D. molecular biologist, industrial genetic research
 51. Prof. Dennis L. Englin, Professor of Geophysics
 52. Prof. Danny Faulkner, Astronomy
 53. Dr. Dennis Flentge, Ph.D. Physical Chemistry, Professor of Chemistry and Chair of the Department of Science and Mathematics, Cedarville University
 54. Prof. Carl B. Fliermans, Biology
 55. Prof. Dwain L. Ford, Organic Chemistry
 56. Prof. Robert H. Franks, Associate Professor of Biology
 57. Dr. Alan Galbraith, Watershed Science
 58. Dr. Paul Giem, Medical Research
 59. Dr. Maciej Giertych, Geneticist
 60. Dr. Duane Gish, Biochemist
 61. Dr. Werner Gitt, Information Scientist
 62. Dr. Steven Gollmer, Atmospheric Science, Professor of Physics
 63. Dr. D.B. Gower, Biochemistry
 64. Dr. Robin Greer, Chemist, History
 65. Dr. Dianne Grocott, Psychiatrist
 66. Dr. Stephen Grocott, Industrial Chemist
 67. Dr. Donald Hamann, Food Scientist
 68. Dr. Barry Harker, Philosopher
 69. Dr. Charles W. Harrison, Applied Physicist, Electromagnetics
 70. Dr. John Hartnett, Physicist and Cosmologist
 71. Dr. Mark Harwood, Satellite Communications
 72. Dr. Joe Havel, Botanist, Silviculturist, Ecophysiologist
 73. Dr. George Hawke, Environmental Scientist
 74. Dr. Margaret Helder, Science Editor, Botanist
 75. Dr. Larry Helmick, Organic Chemistry, Professor of Chemistry
 76. Dr. Harold R. Henry, Engineer
 77. Dr. Jonathan Henry, Astronomy
 78. Dr. Joseph Henson, Entomologist
 79. Dr. Robert A. Herrmann, Professor of Mathematics, US Naval Academy
 80. Dr. Andrew Hodge, Head of the Cardiothoracic Surgical Service
 81. Dr. Kelly Hollowell, Molecular and Cellular Pharmacologist
 82. Dr. Ed Holroyd, III, Atmospheric Science
 83. Dr. Bob Hosken, Biochemistry
 84. Dr. George F. Howe, Botany
 85. Dr. Neil Huber, Physical Anthropologist
 86. Dr. Russell Humphreys, Physicist
 87. Dr. James A. Huggins, Professor and Chair, Department of Biology
 88. Evan Jamieson, Hydrometallurgy
 89. George T. Javor, Biochemistry
 90. Dr. Pierre Jerlström, Creationist Molecular Biologist
 91. Dr. Arthur Jones, Biology
 92. Dr. Jonathan W. Jones, Plastic Surgeon
 93. Dr. Raymond Jones, Agricultural Scientist
 94. Dr. Valery Karpounin, Mathematical Sciences, Logics, Formal Logics
 95. Dr. Dean Kenyon, Biologist
 96. Prof. Gi-Tai Kim, Biology
 97. Prof. Harriet Kim, Biochemistry
 98. Prof. Jong-Bai Kim, Biochemistry
 99. Prof. Jung-Han Kim, Biochemistry
 100. Prof. Jung-Wook Kim, Environmental Science
 101. Prof. Kyoung-Rai Kim, Analytical Chemistry
 102. Prof. Kyoung-Tai Kim, Genetic Engineering
 103. Prof. Young-Gil Kim, Materials Science
 104. Prof. Young In Kim, Engineering
 105. Dr. John W. Klotz, Biologist
 106. Dr. Vladimir F. Kondalenko, Cytology/Cell Pathology
 107. Dr. Felix Konotey-Ahulu, Physician, leading expert on sickle-cell anemia
 108. Dr. Leonid Korochkin, M.D., Genetics, Molecular Biology, Neurobiology
 109. Dr. John K.G. Kramer, Biochemistry
 110. Dr. Johan Kruger, Zoology
 111. Dr. Wolfgang Kuhn, biologist and lecturer
 112. Dr. Heather Kuruvilla, Plant Physiology, Senior Professor of Biology, Cedarville University
 113. Prof. Jin-Hyouk Kwon, Physics
 114. Prof. Myung-Sang Kwon, Immunology
 115. Dr. John Leslie, Biochemist
 116. Prof. Lane P. Lester, Biologist, Genetics
 117. Dr. Jean Lightner, Agriculture, Veterinary science
 118. Dr. Jason Lisle, Astrophysicist
 119. Raúl E López, meteorologist
 120. Dr. Alan Love, Chemist
 121. Dr. Ian Macreadie, Molecular Biologist and Microbiologist
 122. Dr. John Marcus, Molecular Biologist
 123. Dr. George Marshall, Eye Disease Researcher
 124. Dr. Ralph Matthews, Radiation Chemistry
 125. Dr. Mark McClain, Inorganic Chemistry, Associate Professor of Chemistry
 126. Dr. John McEwan, Organic Chemistry
 127. Prof. Andy McIntosh, Combustion theory, aerodynamics
 128. Dr. David Menton, Anatomist
 129. Dr. Angela Meyer, Creationist Plant Physiologist
 130. Dr. John Meyer, Physiologist
 131. Dr. Douglas Miller, Professor of Chemistry
 132. Dr. Albert Mills, Reproductive Physiologist, Embryologist
 133. Robert T. Mitchell, specialist in Internal Medicine and active speaker on creation
 134. Colin W. Mitchell, Geography
 135. Dr. John N. Moore, Science Educator
 136. Dr. John W. Moreland, Mechanical Engineer and Dentist
 137. Dr. Henry M. Morris, Hydrologist
 138. Dr. John D. Morris, Geologist
 139. Dr. Len Morris, Physiologist
 140. Dr. Graeme Mortimer, Geologist
 141. Stanley A. Mumma, Architectural Engineering
 142. Prof. Hee-Choon No, Nuclear Engineering
 143. Dr. Eric Norman, Biomedical researcher
 144. Dr. David Oderberg, Philosopher
 145. Prof. John Oller, Linguistics
 146. Prof. Chris D. Osborne, Assistant Professor of Biology
 147. Dr. John Osgood, Medical Practitioner
 148. Dr. Charles Pallaghy, Botanist
 149. Dr. Gary E. Parker, Biologist, Cognate in Geology (Paleontology)
 150. Dr. David Pennington, Plastic Surgeon
 151. Dr. Mathew Piercy, anaesthetist
 152. Dr. Terry Phipps, Professor of Biology
 153. Dr. Jules H. Poirier, Aeronautics, Electronics
 154. Prof. Richard Porter--World authority on the human spine
 155. Dr. Georgia Purdom, Molecular Genetics
 156. Dr. John Rankin, Cosmologist
 157. Dr. A.S. Reece, M.D.
 158. Prof. J. Rendle-Short, Pediatrics
 159. Dr. Jung-Goo Roe, Biology
 160. Dr. David Rosevear, Chemist
 161. Dr. Ariel A. Roth, Biology
 162. Dr. Ron Samec, Astronomy
 163. Dr. Jonathan D. Sarfati, Physical chemist / spectroscopist
 164. Dr. Joachim Scheven, Palaeontologist
 165. Dr. Ian Scott, Educator
 166. Dr. Saami Shaibani, Forensic Physicist
 167. Dr. Young-Gi Shim, Chemistry
 168. Prof. Hyun-Kil Shin, Food Science
 169. Dr. Mikhail Shulgin, Physics
 170. Dr. Emil Silvestru, Geologist/karstologist
 171. Dr. Roger Simpson, Engineer
 172. Dr. Harold Slusher, Geophysicist
 173. Dr. E. Norbert Smith, Zoologist
 174. Dr. Andrew Snelling, Geologist
 175. Prof. Man-Suk Song, Computer Science
 176. Dr. Timothy G. Standish, Biology
 177. Prof. James Stark, Assistant Professor of Science Education
 178. Prof. Brian Stone, Engineer
 179. Dr. Esther Su, Biochemistry
 180. Dr. Dennis Sullivan, Biology, surgery, chemistry, Professor of Biology, Cedarville University
 181. Charles Taylor, MA., Ph.D., PGCE, LRAM, FIL., Cert. Theol., Linguist & Theologian
 182. Dr. Stephen Taylor, Electrical Engineering
 183. Dr. Ker C. Thomson, Geophysics
 184. Dr. Michael Todhunter, Forest Genetics
 185. Dr. Lyudmila Tonkonog, Chemistry/Biochemistry
 186. Dr. Royal Truman, Organic Chemist
 187. Dr. Larry Vardiman, Atmospheric Science
 188. Prof. Walter Veith, Zoologist
 189. Dr. Joachim Vetter, Biologist
 190. Dr. Tas Walker, Mechanical Engineer and Geologist
 191. Dr. Jeremy Walter, Mechanical Engineer
 192. Dr. Keith Wanser, Physicist
 193. Dr. Noel Weeks, Ancient Historian (also has B.S. in Zoology)
 194. Dr. A.J. Monty White, Chemistry/Gas Kinetics
 195. Dr. John Whitmore, Geologist/Paleontologist
 196. Dr. Carl Wieland, MD
 197. Dr. Lara Wieland, MD
 198. Arthur E. Wilder-Smith--Three science doctorates; a creation science pioneer
 199. Dr. Alexander Williams, Botanist
 200. Dr. Clifford Wilson, Psycholinguist and Archaeologist
 201. Dr. Kurt Wise, Palaeontologist
 202. Dr. Bryant Wood, Creationist Archaeologist
 203. Prof. Seoung-Hoon Yang, Physics
 204. Dr. Thomas (Tong Y.) Yi, Ph.D., Creationist Aerospace & Mechanical Engineering
 205. Dr. Ick-Dong Yoo, Genetics
 206. Dr. Sung-Hee Yoon, Biology
 207. Dr. Patrick Young, Chemist and Materials Scientist
 208. Prof. Keun Bae Yu, Geography
 209. Dr. Henry Zuill, Biology

இந்த அறிவியலாளர்கள் அனைவரும், கடவுள்தான் அனைத்து உயிரினங்களையும் படைத்தார், இவைகள் தற்செயலாக (By Chance) வந்திருக்க வாய்ப்பில்லை என்று நம்புகிறார்கள் (Creation Theory - படைப்பு கோட்பாடு). 

மேற்கண்ட பட்டியல், ஒரு அமைப்பிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட பட்டியல் தானாம். அதுமட்டுமல்லாமல், குறிப்பிடத்தக்க அறிவியலாளர்கள், தாங்கள் படைப்பு கோட்பாடை நம்புகிறோம் என்று ஒப்புக்கொள்ள அச்சப்படுகிறார்களாம். ஏனென்றால், அப்படி தாங்கள் செய்தால் அதிக விமர்சனங்களை, அல்லது அதை விட மோசமான பின் விளைவுகளை சந்திக்க வேண்டி வரும் என்று நினைக்கிறார்களாம்.

இந்த அறிவியலாளர்கள் இருக்கட்டும், மற்ற அறிவியலாளர்களிடமாவது பரிணாமவியல் குறித்து கருத்து ஒற்றுமை இருக்கிறதாயென்றால், அதுவும் இல்லை. அவர்களும் Neo-Darwism, Punctuated Equilibrium மற்றும் Intelligent Design என்று பிரிந்து கிடக்கிறார்கள். ஒருவர் கருத்தை மற்றவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளமாட்டார்கள்.  

ஒரு கோட்பாடு உண்மையென்றால், ஏன் அறிவியலாளர்கள் இப்படி பிரிந்து கிடக்க வேண்டும்?

மொத்தத்தில், அறிவியலாளர்களிடம் இருக்கும் இந்த கருத்து வேற்றுமை, பரிணாமவியல் பற்றிய சர்ச்சைகளை மேலும் அதிகமாக்குகிறது.   

ஒரு ஆச்சர்யமுமில்லை, ஏன் இந்த கோட்பாடு இவ்வளவு விவாதங்களை சந்திக்கிறது என்பதற்கு....  

இறைவன் நம் அனைவரையும் என்றென்றும் நேர்வழியில் நிலைக்கச் செய்வானாக...ஆமின்.

அல்லாஹ்வே எல்லாம் அறிந்தவன்...    


Second Picture taken from:
1. Atlas of Creation - Volume 1, Page No.757

My Sincere thanks to:
1. The Daily Telegraph. telegraph.co.uk  

References:
1. Creation film sparks evolution arguments - The DailyTelegraph, dated 9th September, 2009.
2. Do any qualified scientists support the creation theory? - Answers.com
3. Punctuated Equilibrium - pbs.org
4. Intelligent Design - New World Encyclopedia. 
5. Intelligent Design - Wikipedia.
6. What is the theory of Intelligent design - Discovery.org


உங்கள் சகோதரன், 
ஆஷிக் அஹ்மத் அ  7 comments:

 1. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்,
  அன்பு சகோதரர் ஆஷிக்,
  பரினாமவியலைப் பற்றி தங்களின் கட்டுரைகள் நல்ல பயனுள்ள தகவல்களை தாங்கி வருவதில் மகிழ்வாக இருக்கின்றது. கடவுளை மறுப்பதற்கு நாத்திகர்கள் பெரிதும் நம்பியிருக்கும் பரிணாமவியல் தியரியை மிக அதிக எண்ணிக்கையிலான அறிவியலாளர்கள் ஏன் ஏற்றுக் கொள்ள மறுக்கின்றார்கள் என்பதை இங்குள்ள நாத்திகர்கள் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும். பரிணாமவியல் கோட்பாட்டை மறுக்கின்ற அறிவியலாளர்கள் எழுப்புகின்ற கேள்விகளுக்கு பரிணாமவியல் ஆதரவாளர்கள் ஏன் பதில் சொல்லவில்லை என்பதையும் நாத்திக சகோதரர சகோதரிகள் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும்.

  ReplyDelete
 2. அன்பு சகோதரர் பி.ஏ.ஷேக் தாவூத் அவர்களுக்கு,

  வ அலைக்கும் சலாம்,

  இன்றளவும் பரிணாமவியலை ஆதரிக்கும் அறிவியலாளர்கள் தான் அதிகம். ஆனால் இதனுள்ளே ஏராளமான அரசியல் உள்ளது. அவ்வளவு சுலபத்தில் ஒருவர் பரிணாமவியலை எதிர்த்து கருத்து சொல்லிடமுடியாது.

  ஆனால், கடந்த பல வருடங்களாக, பல அறிவியலாளர்கள் தைரியமாக முன்வந்து பரிணாமவியலுக்கு எதிரான தங்களது கருத்துக்களை தெரிவித்து வருகின்றனர்.


  "....I believe intellectual freedom fuels scientific discovery. If we, as scientists are not allowed to question, ponder, explore, and critically evaluate all areas of science but forced to comply with current scientific orthodoxy then we are operating in a mode completely antithetical to the very nature of science." --- Dr. Rebecca Keller  மேலே டாக்டர் ரெபேக்கா அவர்கள் கூறியுள்ள கருத்து அவர் போன்றவர்களின் நிலையை விளக்குகிறது.


  பரிணாமவியலுக்கு எதிரான அறிவியலாளர்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாகிக் கொண்டிருக்கிறது என்பது மட்டும் உண்மை...  உங்கள் சகோதரன்,

  ஆஷிக் அஹ்மத் அ

  ReplyDelete
 3. //இந்த 209 அறிவியலாளர்கள் அனைவரும், கடவுள்தான் அனைத்து உயிரினங்களையும் படைத்தார், இவைகள் தற்செயலாக (By Chance) வந்திருக்க வாய்ப்பில்லை என்று நம்புகிறார்கள் (Creation Theory - படைப்பு கோட்பாடு). //

  நல்லது.

  உடனே நானும் இன்னும் இதே போல் ஒரு நீள லிஸ்ட் கொடுக்கலாமா .. இல்லை .. இவர்களைத் தவிர மற்ற அறிவியலாளர்கள் பரிணாமத்தை நம்புகிறார்களோ என்ற கேள்வியை உங்கள் முன் வைக்கலாமா என்று யோசித்தேன் ...

  ReplyDelete
 4. அன்பு சகோதரர் தருமி அவர்களுக்கு ,
  அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்,
  /* நல்லது.
  உடனே நானும் இன்னும் இதே போல் ஒரு நீள லிஸ்ட் கொடுக்கலாமா .. இல்லை .. இவர்களைத் தவிர மற்ற அறிவியலாளர்கள் பரிணாமத்தை நம்புகிறார்களோ என்ற கேள்வியை உங்கள் முன் வைக்கலாமா என்று யோசித்தேன் ... */
  எண்ணிக்கை விளையாட்டுக்கு இந்த லிஸ்ட்டை ஆஷிக் கொடுக்கவில்லை. பின்னூட்டத்தினில் ஆஷிக் எனக்கு கொடுத்த பதிலை தாங்கள் காணவில்லையா?
  [ஆஷிக் சொல்லியது: இன்றளவும் பரிணாமவியலை ஆதரிக்கும் அறிவியலாளர்கள் தான் அதிகம். ஆனால் இதனுள்ளே ஏராளமான அரசியல் உள்ளது. அவ்வளவு சுலபத்தில் ஒருவர் பரிணாமவியலை எதிர்த்து கருத்து சொல்லிடமுடியாது.]
  மாறாக அனைத்து அறிவியலாளர்களும் ஏற்றுக் கொண்டது என்று நாத்திகர்களால் பொய்ப் பரப்புரை செய்யப்படுகின்ற டார்வினின் பரிணாமவியல் தியரியை ஏன் பல (அல்லது உங்கள் பார்வையில் சில ) அறிவியலாளர்கள் ஏற்றுக் கொள்ள மறுக்கின்றார்கள் என்பதைப் பற்றியது. ஏற்கெனவே போன முறை இதே ஆஷிக் தளத்தில் உங்களுக்கு நான் சொன்ன அதே பதிலை தான் இந்த முறையும் சொல்கிறேன். பதிவின் மையப் பொருளை நன்றாக விளங்கி வாசியுங்கள். பின்னர் கருத்திடுங்கள்.

  ReplyDelete
 5. //பதிவின் மையப் பொருளை நன்றாக விளங்கி வாசியுங்கள்//

  புரியலைங்க ...

  //அவ்வளவு சுலபத்தில் ஒருவர் பரிணாமவியலை எதிர்த்து கருத்து சொல்லிடமுடியாது.//

  ஏனிப்படி? is it a blasphemy? கருத்து சொன்னால் என்ன நடக்கும்? இந்த 209 அறிவியலாளர்களுக்கு என்ன நடந்தது?

  எல்லா அறிவியல் உண்மைகளை எப்போதும் எல்லா அறிவியலாளர்களும் ஒட்டு மொத்தமாக ஏற்றுக் கொள்ளாமலிருப்பது அதிசயமா?

  ReplyDelete
 6. அன்பு தருமி ஐயா அவர்களுக்கு,

  அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்...

  தங்கள் மீதும் தங்களின் குடும்பத்தினர் மீதும் எல்லாம் வல்ல இறைவனின் சாந்தியும் சமாதானமும் நிலவுவதாக...ஆமின்.

  1. //ஏனிப்படி? is it a blasphemy? கருத்து சொன்னால் என்ன நடக்கும்? இந்த 209 அறிவியலாளர்களுக்கு என்ன நடந்தது?//

  இது telegraph பத்திரிக்கையில் வெளியான தகவல். இந்த லிஸ்ட் ஓரே ஒரு அமைப்பை சார்ந்தது. இவர்கள் பரிணாமவியலுக்கு எதிராக தங்களுக்குள் ஒரு அமைப்பை தொடங்கியவர்கள். அதனால் "இவர்கள் கூட எதிர்த்து தான் சொல்லுகிறார்கள், இவர்களுக்கு என்ன ஆயிற்று" என்று நீங்கள் கேட்டதற்கு இதுதான் பதில். இவர்களில் பலரும் பரிணாமவியல் சார்ந்த துறைகளில் தனித்துவம் பெற்றவர்கள்.

  பரிணாமவியலை ஆதரிக்கும் அமைப்புகளில் இருப்போர் (eg.NAS), அதை எதிர்த்து கருத்து சொல்லிட முடியாது. அப்படி அவர்கள் செய்தால், அவர்களது article பிரசுரிக்க மறுக்கப்படுவதிளிருந்து தொடங்கி அவர்கள் வேலை இழப்பது வரை கூட போகும். நீங்கள் சொல்லுவது போல அந்த அமைப்புகளை பொறுத்தவரை அது blasphemy தான்.

  இதற்காகத்தான் dr.rebecca அவர்கள் கூறியதை மேலே குறிப்பிட்டேன். நீங்கள் கவனிக்க வில்லை என்றால் அது மறுபடியும் உங்கள் பார்வைக்கு,

  "....I believe intellectual freedom fuels scientific discovery. If we, as scientists are not allowed to question, ponder, explore, and critically evaluate all areas of science but forced to comply with current scientific orthodoxy then we are operating in a mode completely antithetical to the very nature of science."

  மற்றொரு உதாரணமாக, Dr.Jonathan அவர்கள் இது சம்பந்தமாக கூறியது,

  "...Dogmatic Darwinists begin by imposing a narrow interpretation on the evidence and declaring it the only way to do science. Critics are then labeled unscientific; their articles are rejected by mainstream journals, whose editorial boards are dominated by the dogmatists; the critics are denied funding by government agencies, who send grant proposals to the dogmatists for "peer" review; and eventually the critics are hounded out of scientific community altogether. In the process, evidence against the Darwinian view simply disappears, like witnesses against the Mob. Or the evidence is buried in specialized publications, where only a dedicated researcher can find. Once critics have been silenced and counter-evidence has been buried, the dogmatists announce that there is scientific debate about their theory, and no evidence against it"

  2. //எல்லா அறிவியல் உண்மைகளை எப்போதும் எல்லா அறிவியலாளர்களும் ஒட்டு மொத்தமாக ஏற்றுக் கொள்ளாமலிருப்பது அதிசயமா?//

  இங்கு நீங்கள் சொல்லியுள்ள இந்த "அறிவியல் உண்மைகள்" என்ற வார்த்தைகள் தான் பிரச்சனையே.

  hole current, electron current என்ற அறிவியல் உண்மைகளை பற்றி எத்தனைப் பேர் கருத்து வேறுபாடு கொள்வார்கள்? , thershold limit for silicon என்ற அறிவியல் உண்மையைப் பற்றி எத்தனை பேர் கருத்து வேறுபாடு கொள்வார்கள்?

  பரிநாமவியலைப் பற்றி அதிக அளவில் கருத்து வேறுபாடுகள் இருப்பதற்கு காரணம், அதற்கு எந்த ஒரு ஆதாரமும் இல்லை, அது ஒரு அறிவியல் பொய் என்பதால் தான்.

  பரிணாமவியல், அறிவியல் உண்மையாக இருந்திருந்தால், ஏன் Punctuated equilibria என்ற concept முன் வைக்கப் பட்டிருக்க வேண்டும்?. காரணம், பரிணாமவியலில் ஆதாரம் இல்லையென்பதால் தான். இதை உங்களால் மறுக்க முடியுமா?

  பரிணாமவியலில் ஆதாரங்கள் இல்லையென்பது தான் intelligent design என்ற ஒரு concept இன்னும் இருப்பதற்கு காரணம். இதை உங்களால் மறுக்க முடியுமா?

  நிரூபிக்கப்பட்ட ஒன்றில் கருத்து வேறுபாடுகள் எழுவது அரிது. அப்படியே எழுந்தாலும் அது காலப்போக்கில் நிலைத்து நிற்காது. ஆனால், பரிநாமவியலைப் பொறுத்தவரை, அது காலப்போக்கில் அதிகமாக எதிர்க்கப்பட்டு வருகிறது.

  அது நிச்சயமாக அறிவியல் உண்மையல்ல. அது hypothesis (Educated Guess) என்று சொல்லக் கூட தகுதியற்றது.


  உங்கள் சகோதரன்,
  ஆஷிக் அஹ்மத் அ

  ReplyDelete
 7. இந்த கட்டுரைக்கான மறுப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. ஆர்வமுள்ளவர்கள் காண்க.

  பரிணாமவியல்: உண்மையை உணர்ந்து கொள்ளாமல் ஏன் இத்தனை ஜல்லியடிப்புகள்?

  http://nallurmuzhakkam.wordpress.com/2013/06/22/ashiq-senkodi-4/

  ReplyDelete